ჩვენს შესახებ | ქველმოქმედება | მომსახურება | Greencard | გადმოწერა | ვებგვერდის რუკა
English | ქართული | Русский
 
აშშ
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
კანადა
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
ევროპ
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
  იმიგრაცია აშშ–ში

  „მწვანე ბარათი“ (green card) გათამაშების გარდა არსებობს აშშ საიმიგრაციო ვიზის რამოდენიმე კატეგორია მათ შორის:

  განკუთვნილი ოჯახის უშუალო წევრებისთვის:

  IR-1 აშშ-ს მოქალაქის მეუღლისთვის.
  IR-2 აშშ-ს მოქალაქის არასრულწლოვანი შვილისთვის.
  IR-3 აშშ-ს მოქალაქის მიერ საზღვარგარეთ ნაშვილები ობოლი ბავშვისთვის.
  IR-4 აშშ-ს მოქალაქის მიერ საზღვარგარეთ ობოლი ბავშვის საშვილებლად.
  IR-5 აშშ-ს მოქალაქის მშობლისთვის.

  აგრეთვე უფრო ხანგრძლივი პროცესი, ზოგიერთ შემთხვევაში ლოდინის პერიოდი გრძელდება რამოდენიმე წელიწადს:

  F-1 აშშ-ს მოქალაქეთა დაუქორწინებელი ზრდასრული ვაჟიშვილებისა და ქალიშვილებისთვის.
  F-2 კანონიერ მუდმივ მაცხოვრებელთა მეუღლეთათვის, დაუქორწინებელი შვილებისთვის.
  F-3 აშშ-ს მოქალაქეთა დაქორწინებული ვაჟიშვილების და ქალიშვილებისთვის.
  F-4 აშშ-ს მოქალაქეთა ძმების და დებისთვის.

  შრომით საქმიანობაზე დამყარებული საიმიგრაციო ვიზის მიმღებთათვის კომპანიის ან ორგანიზაციის მიერ აშშ-ში შეტანილი და დამტკიცებული პეტიციის საფუძველზე.

  საკონსულტაციო და საადვოკატო მომსახურებისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ. 2 182101, 790 182101, 599 182101,
ელ. ფოსტა: g_card@usa.com

  
 
 
 
 

პროგრამის შესახებ

მონაწილეობის უფლება

სარეგისტრაციო პერიოდი

ჩვენი მომსახურება

მოგებულები

განაცხადის შევსება

 
  დაგვიკავშირდით