ჩვენს შესახებ | ქველმოქმედება | მომსახურება | Greencard | გადმოწერა | ვებგვერდის რუკა
English | ქართული | Русский
 
აშშ
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
კანადა
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
ევროპ
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
  დასაქმება ევროკავშირის ქვეყნებში

   დამსაქმებელი პროგრამის ან ორგანიზაციის მოძიება,

  მოწვევის ორგნიზება, ღონისძიებების, ორგანიზაციების, პარტნიორების და სპონსორების მოძიება.

  სათანადო საბუთების მომზადება.

  სტაჟირების და/ან კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზება.

  (ყველა ამ მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება სირთულის მიხედვით)

  
 
 
 
 

პროგრამის შესახებ

მონაწილეობის უფლება

სარეგისტრაციო პერიოდი

ჩვენი მომსახურება

მოგებულები

განაცხადის შევსება

 
  დაგვიკავშირდით