ჩვენს შესახებ | ქველმოქმედება | მომსახურება | Greencard | გადმოწერა | ვებგვერდის რუკა
English | ქართული | Русский
 
აშშ
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
კანადა
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
ევროპ
 
ვიზიტი
განათლება
დასაქმება
იმიგრაცია
 
  ვიზიტი კანადაში

   სავიზო ანკეტების შევსება და გაგზავნა კანადის საკონსულოში. (მომსახურების ღირებულება 150 ლარი)

  მოწვევის ორგნიზება, ღონისძიებების, ორგანიზაციების, პარტნიორების და სპონსორების მოძიება. (მომსახურების ღირებულება სირთულის მიხედვით)

  მგზავრობასთნ და გასაუბრებასთან დაკავშირებული კონსულტაცია. (უფასო)

  
 
 
 
 

პროგრამის შესახებ

მონაწილეობის უფლება

სარეგისტრაციო პერიოდი

ჩვენი მომსახურება

მოგებულები

განაცხადის შევსება

 
  დაგვიკავშირდით